Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

86 - Remont chodników Grzybowska i Karolkowa
Utworzenie przejścia dla pieszych na wysokości supermarketu Simply przy ul. Sokołowskiej 9 umożliwi mieszkańcom ul. Sokołowskiej i pobliskich ulic bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy Sokołowskiej.