Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

19 (1552) - Jaśniej i bezpieczniej dla pieszych i rowerzystów za ekranem akustycznym. Montaż dodatkowego oświetlenia.
Projekt przewiduje dodatkowe oświetlenia drogi dla pieszych i rowerzystów za ekranem akustycznym pomiędzy stacją Orlen u wylotu Wersalskiej a Skwerem Ryskim.