Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

31 (2005) - Nowy chodnik do sklepu przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 35
Projekt ma na celu budowę chodnika o szerokości 2,5m, bez konieczności wycinki istniejącej zieleni oraz przeniesienie ruchu pieszego z drogi rowerowej na nowy chodnik, co zmniejszy ryzyko kolizji.