Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

16. Uzupełnij rowerowe dziury na Zabranieckiej! (1243)
Projekt zakłada wytyczenie 10 rowerowych przejazdów w ciągu pieszo-rowerowym oraz uzupełnienie brakujących odcinków infrastruktury rowerowej.