Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

23. Nowa Południowa Marszałkowska: kontrapas rowerowy, zieleń miejska
Projekt zakłada wyznaczenie kontrapasa rowerowego na odcinku pl.Konstytucji - pl. Zbawiciela oraz budowę łącznika drogi dla rowerów między ul. Śniadeckich i Koszykową wzdłuż południowej pierzei pl. Konstytucji. Przy okazji projekt pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych oraz wyznaczenie pasów zieleni.