Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

19. 1789 - Rewitalizacja zieleni ulicy Zwycięzców
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami, poszerzanie zieleńców, wygrodzenie ich i obsadzenie bylinami.