Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

7. 1360 - Remont chodnika Wału Miedzeszyńskiego na rowerowym "Słonecznym Szlaku"
Projekt zakłada remont chodnika na rowerowej trasie przy Wale Miedzeszyńskim oraz dopuszczenie na nim ruchu rowerowego.