Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

3. 794 - Remont odcinka chodnika ul. Międzynarodowej przy Parku Skaryszewskim
Projekt zakłada remont odcinka chodnika ul. Międzynarodowej przy Parku Skaryszewskim oraz zjazdu do Drukarza.