Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

28. 2320 - Lepsze oznakowanie przystanku autobusowego przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego
Celem projektu jest poprawienie oznakowania chodnika i drogi rowerowej przy przystanku Bohaterewicza 02, aby uniknąć kolizji między pieszymi a rowerzystami.