Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

10. 86 - Przejazd rowerowy przez skrzyżowanie Grenadierów i Alei Stanów Zjednoczonych
Wykonanie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu ulicy Grenadierów z aleją Stanów Zjednoczonych na przedłużeniu drogi rowerowej.