Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

28. 2255 - Nowy chodnik do sklepu przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 35
Projekt ma na celu ułatwienie dojścia do sklepu poprzez budowę wygodnego chodnika za przystankiem autobusowym Kakowskiego 02.