Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

15. Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Doświetlenie przejść dla pieszych przez ul. J_Nowaka-Jeziorańskiego poprzez uzupełnienie obecnej sieci oświetleniowej lampami solarno-hybrydowymi.