Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

13. 2385 - Uzupełnienie drogi rowerowej przy ul. Jugosłowiańskiej
Droga rowerowa przy ul. Jugosłowiańskiej powinna zostać połączona z ciągami rowerowymi wzdłuż ul. Fieldorfa i Bora Komorowskiego.