Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

5. 2360 - Remont szlaku wzdłuż Kanału Gocławskiego - etap 1
Celem projektu jest poł±czenie drogi rowerowej wzdłuż Kanału Nowa Ulga z drog± rowerow± wzdłuż Kanału Gocławskiego oraz ułatwienie zjazdu na ul. Kapelanów AK po drugiej stronie szlaku.