Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

17. 2288 - Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego
Ciągi rowerowe przy ul. Poligonowej powinny zostać połączone z drogą rowerową wzdłuż ul. Nowaka-Jeziorańskiego.