Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

5. 2227 - Uzupełnienie drogi rowerowej przy Fieldorfa.
Połączenie istniejących dróg rowerowych celem ułatwienia poruszania się wzdłuż ul. Fieldorfa pomiędzy osiedlami Grochów Południowy a Gocław.