Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

14. Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu, nasadzenia zieleni
Projekt składa się z wielu usprawnień dla pieszych oraz nasadzeń zieleni na terenie całego Rakowca, m.in.:
– Remont chodnika na Racławickiej.
– Budowa nowych chodników przy pętli Banacha.
– Nasadzenia krzewów, bylin, żywopłotu: Pawińskiego, Korotyńskiego, Pruszkowska.