Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

6. Sto drzew dla Rakowca
Posadzenie stu drzew na terenie Rakowca:
1) Nowe szpalery drzew przy ulicy Pawińskiego.
2) Uzupełnienie potrójnego szpaleru przy Trojdena.
3) Nasadzenia uzupełniające przy ulicach: Baleya,
Gorlicka, Hankiewicza, Mołdawska, Okińskiego, Pruszkowska, Sąchocka, Sierpińskiego, Wiślicka.