Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

12. 549 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Smyczkowej
Smyczkowa jest bardzo niebezpieczna, choć lokalna ulica, gdyż wiele osób pracujących na Służewcu wykorzystuje ją do omijania korków. Projekt polega na obniżeniu krawężników przy istniejących przejściach dla pieszych, ustawienie słupków przeszkodowych przy skrzyżowaniu z ul. Narocz, remoncie chodnika po południowej stronie ul. Smyczkowej przy zjeździe do posesji Smyczkowa 5/7.