Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

2220 - Przyszkolne Stacje Rowerowe
Projekt ma na celu promocję dojazdów rowerami do szkół poprzez unowocześnienie parkingów rowerowych przy szkołach publicznych na obszarze Zachodniej Białołęki. Parkingi zostałyby wyposażone nowoczesne stojaki, wiaty i samoobsługowe stacje obsługi rowerów. Ilość miejsc parkingowych przy większości placówek oświatowych jest niewystarczająca, a zwiększony ruch samochodów powoduje korki i zwiększa zanieczyszczenie powietrza.